Informacja RODO

Szanowny Użytkowniku,

w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych poniżej przekazujemy Ci informacje o tym w jaki sposób vitamoderna.eu przetwarza Twoje dane osobowe oraz jakie uprawnienia w związku z tym Ci przysługują.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o sposobie wykorzystywania Twoich danych osobowych jest właściciel vitamoderna.eu - Vita Moderna z siedzibą: ul. Tarnowskiego 18a/14, 37-500 JAROSŁAW.

Z kim możesz się skontaktować, aby otrzymać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez vitamoderna.eu?

Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez darmac.eu, możesz skontaktować się z nami, pisząc do nas na adres email meble@vitamoderna.eu lub poprzez kontakt telefoniczny: +48 532 198 088.

Od kogo uzyskaliśmy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe uzyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie podczas kontaktu przez formularz kontaktowy.

W jakim celu i na jakiej podstawie vitamoderna.eu przetwarza Twoje dane osobowe?

Jesteśmy uprawnieni do przetwarzania Twoich danych osobowych, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej między nami umowy dla celów:

  •    obsługi zapytań i zgłoszeń, które do nas kierujesz,
  •    kontaktowania się z Toba w szczególności w celu związanym ze świadczeniem usług.

Przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzać Twoje dane osobowe możemy również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach:

  •     dokonywania czynności technicznych oraz rozwiązywania problemów technicznych, związanych z administrowaniem serwerami vitamoderna.eu,
  •     prowadzenia działań marketingowych własnych usług – jedynie po wydaniu przez Ciebie zgody,
  •     windykacji należności,
  •     prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
  •     zapewnienia obsługi usług płatniczych, zapewnienia bezpieczeństwa i integralności usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania oszustw           

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś/aś.

Czy musisz podać vitamoderna.eu swoje dane osobowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne jednak wymagane przez nas w celu obsługi Twojego zapytania, tj. imię, nazwisko, adres e-mail , telefon kontaktowy.

Jeśli nie podasz powyżej wskazanych danych osobowych, nie będzie możliwe skontaktowanie się z Tobą.

Jakie masz uprawnienia wobec vitamoderna.eu w zakresie przetwarzanych danych?

Zapewniamy, że wykonamy wszelkie przysługujące Ci prawa: prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się  znalazłeś/aś lub Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Komu vitamoderna.eu udostępnia Twoje dane osobowe?

Vitamoderna.eu udostępnia twoje dane w przypadku, w którym jest to niezbędne do wykonania zawartej między nami umowy. Dane mogą być przekazane np. firmie spedycyjnej w celu doręczenia przesyłki lub firmie księgowej jeśli zakup był dokonywany na podstawie faktury.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Vitamoderna.eu przechowuje Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu, jeśli istnieje ryzyko dochodzenia roszczeń w związku z jej wykonywaniem, zapobiegania nadużyciom i oszustwom, statystycznych i archiwizacyjnych, ale nie dłużej niż przez okres 10 lat od dnia jej zakończenia.

Dane osobowe, które przetwarzamy na podstawie podatkowych i rachunkowych przepisów prawnych jesteśmy obowiązani przechowywać przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym upłynął termin płatności podatku.

Dane osobowe, które przetwarzamy w celach marketingowych, jesteśmy uprawnieni przetwarzać wyłącznie w okresie obowiązywania wiążącej nas umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie ważnego sprzeciwu.